Ang aming kurso ay tutulong sa pagbuti ng iyong balarila at pagbigkas ng Ingles habang pinapaliwanag ang lahat ng mga mahahalagang bagay na kakailanganin sa Pagsusulit.

Kapag napili mo na ang haba ng oras na nais mong gamitin sa pag-aaral, maging 10, 30 o 60 araw man, maaari mong panoorin ang mga leksyon kahit ilan beses hangga’t kailangan mo - hanggang sa ganap na nauunawaan mo ang mga ito. Maaari ka rin kumuha ng mga online na pagsasanay na pagsusulit kahit ilang beses hangga't gusto mo. Ang aming matulungin na kagawaran ng suporta ng mag-aaral ay handang sagutin ang anumang mga katanungan at tumulong sa iyong pag-aaral.

Mangyari ay makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng telepono o email.


Kukuha ka ba ng pagsusulit para sa pagkamamamayang Britanya?

Ito ay ang nag-iisang online na kurso at ito ay dinesenyo upang tulungan kang pumasa sa pagsusulit! Kumpleto ang pagsaklaw ng kurso sa Ang Buhay sa Reyno Unido, isang muntaklat na ginawa ng pamahalaan. Ito ay may 57 bidyong leksyon na maaari mong panoorin na may kasamang daan-daang katanungan at 26 na online na pagsasanay na pagsusulit.

Hindi na kailangang bumili ng anumang libro. Hindi na kailangang bumili ng anumang mga panggabay, mga pagsubok o pagsasanay na katanungan. Saklaw na ng kursong ito ang lahat na kakailanganin mo upang pumasa sa iyong pagsusulit sa pagkamamamayan at kasama din ang elektronikong libro na ginawa ng pamahalaan na maaari mong basahin, Ang Buhay sa Reyno Unido.

Madahan at malinaw magsalita ang aming mga guro, ginagamit ang wikang Ingles sa madaling maunawaan na pamamaraan. Ang mga mahahalagang salita at parirala ay makikita sa screen habang nagsasalita ang guro.  

Take our free online test now
I passed first time, it took me 6 days to study for the test, watching your video lessons made it so easy!
Thank you ...
Watch some of our lessons and start learning today ...
NEW TEST
NEW LESSONS
10 days
£12.99
REDUCED PRICE!
Buy now
NEW TEST
NEW LESSONS
30 days
£16.99
REDUCED PRICE!
Buy now
NEW TEST
NEW LESSONS
60 days
£19.99
REDUCED PRICE!
Buy now
IMMIGRATION NEWS

The biggest issue facing the country is being ignored as politicians play politics and keep millions in suspense about their future.    MORE ›

Government accused of betrayal after their promise to take in 3000 vulnerable children is broken. Amber Rudd, the Home Secretary announces that people traffickers will benefit so she reduces the quota to 350, leaving just 150 more to be accepted.    MORE ›

Despite constantly alluding to the importance of migration, those negotiating Britain’s departure from the European Union, should, for once, pay attention to the priorities and concerns of the country’s young voters.    MORE ›

As the French President, Francois Hollande told Theresa May to consider Britain’s “moral duty” and take more children to British homes – he received a frigid “ non! “    MORE ›

The Prime Minister is in India seeking out a trade deal with the world's largest emerging economy. The problem is that India wants something in exchange. It is something that will cause Mrs. May problems.    MORE ›

Battle of the walls! Robert Goodwill, the new Immigration Minister announces plans for a new wall, not as long as that proposed by Donald Trump to keep the Mexicans out of his country but just as high.    MORE ›

Our community ›

Latest questions Username: Kimiya kaffash Subject: I was studying for this test for a long time and have failed my test twice. It felt like I would never be able to pass it till I found your website and 10 days after I passed my test! i just wanted to thank you ! And ask you to please make a website for driving licenses too